Sorular ile EAC

Nedir Bu EAC Markalama?

Bu soruyu cevaplamadan önce aşağıdaki konuyu anlamak gerekir;

Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) Nedir?

Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU), Orta ve Kuzey Asya ile Doğu Avrupa’da bulunan ülkeleri kapsayan uluslararası bir ekonomik birlik ve serbest ticaret bölgesidir. Belarus, Kazakistan ve Rusya’nın kurucu üye ülkeler olduğu birliğe daha sonra Ermenistan ve Kırgızistan’da dahil olmuştur. 

Üye devletlerde yaklaşık 200 milyon insanın yaşadığı ve EAEU ülkelerinin toplam GSYİH’de 5 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir .

EAC işareti nedir?

EAC işareti, Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki CE işaretine eşdeğerdir. EAC logosu, Rusya’da satılan hemen hemen her ürünün ambalajında ​​veya etiketinde bulunabilir.

Bir EAC logosunu her gördüğümüzde, onu taşıyan ürünün EAC veya Avrasya Birliği Topluluğu olarak adlandırılan düzenlemeleri oluşturan CU TR Teknik Düzenlemelerine uygun olduğunu biliyoruz. Çoğu 2011 ve 2013 yılları arasında yürürlüğe giren bu düzenlemeler dizisi, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan arasındaki Topluluk entegrasyonu ve düzenleyici uyum sürecinin doruk noktasını temsil etmektedir.

EAC yönetmeliklerine uyum, farklı tarafları içeren bir değerlendirme sürecinden sonra sağlanır ve hiçbir zaman bir üreticinin kendi kendine belgelendirmesine dayandırılamaz.

EAC işaretlemesi çok kesin kurallara göre yapılmalıdır :

1.         EAC logosunun minimum boyutu (5 mm) olmalıdır

2.         Harfler siyah arka planlı beyaz veya beyaz arka planlı siyah olabilir, ancak her zaman belirli bir yazı tipinde olabilir.

3.         EAC logosu, ambalajın yanı sıra her ürünün etiketine veya kabına uygulanmalıdır.

4.         İşaretleme, Gümrüğe gelmeden önce tamamlanmalıdır.

EAC işaretlemesinin yasal dayanağı: EAC Uygunluk Deklerasyonu ve Uygunluk Sertifikası ve Devlet Kaydı

EAC işaretlemesine izin veren yalnızca üç belge vardır:

EAC Uygunluk Deklerasyonu (EAC Declaration of Conformity)

EAC Uygunluk Sertifikası (EAC Certificate of Conformity)

Devlet Kayıt Belgesi (State Registration Certificate)

Her üçü de, elde edilmeleri için çok farklı prosedürlerden oluşur: belirli EAC Uygunluk Deklerasyonu türleri için belgelere dayalı prosedürlerden, resmi Rus laboratuvarlarında testlerin yanı sıra üreticinin tesislerinde periyodik denetimleri içeren sertifikalara kadar.

EAC işaretinin geçerliliği ve geçerlilik kaybı

EAC işaretlemesini gerçekleştirmek için bir sertifikasyon prosedürünü tamamlamış olmak yeterli değildir. EAC Uygunluk Deklerasyonu, EAC Uygunluk Sertifikası veya EAC işaretinin yasal dayanağını temsil eden Devlet Kaydı , ihracat gerçekleştirilirken hala yürürlükte olmalıdır.

Doğal sona erme süresinin (bir, üç veya beş yıl) yanı sıra, bir belge farklı nedenlerle yürürlükten kalkabilir : ilgili taraflardan birinin akreditasyonunun kaybedilmesi veya askıya alınması, başvuru sahibinin gönüllü olarak iptali, kuruluşla anlaşmazlıklar. ilgili kurumlar vb.

Bir Beyanname, Sertifika veya Devlet Kaydının durumunu öğrenebileceğiniz prosedür çok basittir ve ilgili bölümlerdeki resmi Rus web sitelerine erişerek gerçekleştirilir:

EAC Uygunluk Deklerasyonu

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration

EAC Uygunluk Sertifikası

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate

Devlet Kayıt

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=231# (Bağlantı değişebilir)

İlgili alana belge numarasını veya şirket adını girmeniz ve ardından aramayı gerçekleştirmeniz yeterlidir. Dosyaya eriştikten sonra ekranın sağ üst kısmındaki ДЕЙСТВУЕТ yazısı geçerliliğini onaylar.

EAC Sistemi başlıca Sertifika tipleri ve süreçleri

EAC Uygunluk Sertifikası (EAC Certificate of Conformity)

EAC Belgesi, Avrasya Birliği’ne ihracat konusunda en önemli belgedir.

GOST’ta olduğu gibi, Avrasya Ekonomik Topluluğu içinde pazarlanmak için hangi ürünlerin bir EAC Uygunluk Sertifikası gerektirdiğini ve hangi ürünlerin bir EAC Uygunluk Beyanı gerektirdiğini belirleyen teknik düzenlemelerin kendisidir.

👉GOST düzenlemeleri ile ilgili olarak, EAC Sertifikaları üç spesifik açıdan yenilikçidir. Başvuru Sahibi , Teknik Pasaport ve sonuncusu bu sertifikayı nasıl alacağınızı düzenleyen prosedürdür;

Aşağıdaki 5 aşamadan oluşur:

Teknik dokümantasyonun hazırlanması, analizi ve derlenmesi

Üretim kontrolü

Teknik testler

Uygunluk Belgesinin onaylanması ve tescili

Ürün işaretleme

Başka bir nokta ise, tüm şirketler 1 kerelik veya yıllık bir fabrika denetimine tabi tutulabilir. Bu noktada sertifika süresi, sertifikanın tipi ve ürün gamı denetim kararında belirleyici olmaktadır. Rus veya Avrasya makamlarının uğraşmak zorunda olduğu sertifikaların hacmi nedeniyle, denetim her zaman gerçekleşmez, ancak ihracatçı şirketin bu yasal gerekliliğin farkında olması gerekir.

Denetim sertifikanın alınma sürecini uzatabileceği gibi aynı zamanda maliyetlerini artırır; bunun nedeni, Rus bakanlık müfettişinin, masrafları şirket tarafından karşılanarak ihracatçı şirketin tesislerine şahsen gitmesinin gerekmesidir. Pandemi şartları sebebiyle bazı ürünler için uzaktan online denetimler de yapılabilmektedir.

Numunelerin laboratuvara ulaşmasının ardından EAC Uygunluk Sertifikasının alınması normalde 30-35 gün sürer. Sertifika geçerlilik süreleri : tek bir seferlik ve bir, üç veya beş yıldır.

Başvuru Sahibi – Temsilci – Zayavitel (заявитель).

Belgelendirme programından bağımsız olarak, yalnızca Avrasya Birliği’nin 5 ülkesinden birinde yasal olarak kurulmuş şirketler bir Deklarasyon veya Sertifika sahibi olabilir. Yabancı şirketlerin “başvuru sahibi” olabileceği önceki GOST düzenlemesinden temel farkı budur.

EAC yönetmeliğinde başvuru sahibi yalnızca:

İhracatçı şirketin Avrasya Birliği sınırları içindeki iştiraki veya

Avrasya Birliği sınırları içindeki ithalatçısı veya

Rusya’da veya Avrasya Birliği’nin herhangi bir ülkesinde yerleşik bir sertifika şirketi.

Başvuru sahibinin kim olduğu önemlidir ve bazı sonuçlar doğurur: gümrükleme işleminde yalnızca başvuru sahibi bir Deklarasyon veya Sertifika kullanabilir. Bu, başvuru sahibi Rus ithalatçıysa, sertifikanın diğer ithalatçılar veya distribütörler tarafından değil, yalnızca onlar tarafından kullanılabileceği anlamına gelir. Resmi olarak bir münhasırlık anlaşmasından yararlanmaksızın, ithalatçı-başvuru sahibi, iş ilişkilerinde hala açık bir avantaja sahip olur. Kısacası sizin kontrolünüzde bir iştirakiniz yok ise 2 opsiyonunuz kalır ; biri Rus ithalatçı diğeri de sertifikalandırma üzerine çalışma yapan firmalar.

ITB Partner olarak size Zayavitel hizmeti verebiliriz;

Avantajları:

  1. Sertifikasyon üzerinde tam kontrol ve tek bir ithalatçıya belgenin sahipliğini vermemek.
  2. Gizli bilgilerin ithalatçılardan geçmesini engelleyerek ürünlerin fikri mülkiyeti üzerinde tam kontrol sağlamak.
  3. Yeni Ticari ilişkileri başlamayı kolaylaştırmak
  4. Ürünlerin uygunluğu ile ilgili daha sonra oluşabilecek problemlerin hızlıca çözülmesi.

Teknik Pasaport

EAC nin yeni düzenlemelerinden biri de Teknik Pasaport olmuştur. Teknik Pasaport, endüstriyel ortamlardaki GOST R yükümlülüklerini veya GOST R Yangın Güvenliğini işlemek için zaten gerekliydi ancak kabul esasına dayanıyordu. Çünkü bunu açıkça gerektiren bir yasa yoktu. Yeni düzenleme de EAC markalama için teknik pasaportun zorunlu olduğu durumlarda bu konuda üretici firma tarafından bir çalışma yapılması gerekir.

Ürün kullanım Kılavuzu (Uzman tercümanlar tarafından Rusça ’ya çevrilmiş olması gerekmektedir. Bu konuda da sizlere yardımcı olabiliriz.) Teknik pasaportun dayandığı belgelerden biri olabilir. Şirketin CE Markalama için Teknik Dosyası varsa, bu Dosya, malzemeler, kullanım, bakım ve ürün riskleri hakkında gerekli tüm bilgileri içerdiğinden prosedürü kolaylaştıracaktır. Teknik Pasaportun süresi dolmaz ve yalnızca bir kez alınır.

EAC Uygunluk Deklarasyonu (EAC Declaration of Conformity)

En yaygın EAC Belgesidir. Yönetmeliklere göre Avrasya Ekonomik Birliği’ne bir ürünün ihracatı Deklarasyon ile mümkün ise bu iyi haberdir. Çünkü deklarasyon prosedür süreci daha az katı ve daha hızlıdır. Sertifika ile ilgili olarak bürokratik süreler daha kısadır. Gost Standardı ile EAC Sertifikası almak için 30-35 gün süre verilirken; deklarasyon için bu bekleme süresi genellikle 7 ila 10 gün arasındadır.

Prosedür daha hızlıdır, çünkü Rus makamlarının istediği belgeler daha basittir ve sonuç olarak ihracatçı şirketin katlanmak zorunda olduğu maliyetler daha düşüktür. Rusya’da laboratuvar testleri yapmak (bazen bunları açıkça talep eden müşteri olmasına rağmen) genellikle gerekli değildir.

GOST normlarına dayalı olarak verilen sertifikalarla ilgili deneyimi olanlar ve ağır resmi kağıtlara basılan çok renkli belgeleri hatırlayanlar, EAC Deklarasyonu ile biraz hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bunlar, normal sayfalarına basılmıştır. Ancak diğer taraftan prosedürün bütünlüğü yeni teknolojiler tarafından garanti edilmektedir. Kısacası kağıttan daha önemli olan gerçekten sistemde kayıtlı olup olmadığınızdır. Gümrük memurları, Beyannamede sunulan bilgileri (esas olarak kayıt numarası ve şirket verileri), gümrük işlemleri için gerekli tüm sertifikaların (hem GOST hem de EAC) listelendiği web sitesinden (EAC işaretinin geçerliliği ve geçerlilik kaybı başlığı altında ilgili linklere ulaşabilirsiniz.) çevrimiçi olarak kontrol edilebilecek bilgilerle karşılaştırır. Uygunluk Deklarasyonu’nun geçerliliği, EAC Sertifikası ile aynıdır: tek bir seferlik ve bir, üç veya beş yıldır.

EX EAC Sertifikası (ATEX)

Yangın güvenliği sertifikaları veya ilaçların tescili gibi birçok “hassas” konu, Avrasya Birliği’nin karmaşık topluluk kurallarına tabi olmamıştır. Ancak, CUTR 012/2011 Teknik Düzenlemesi tarafından düzenlenen eşit veya daha hassas başka bir alan daha vardır. Burada potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenlikten bahsediyoruz .

Bu yönetmelik , parlamanın (yanma) meydana gelebileceği ortamlarda çalıştırılması amaçlanan tüm makineler (ve tüm bileşenleri) için geçerlidir, ancak bu tür ortamlarda kullanılan kişisel koruyucu ekipmanları kapsamaz. Tıbbi teknoloji için de geçerli değildir ve bu açıdan Avrupa Birliği’nin ATEX yönetmeliğinden farklıdır.

Sertifikalı makinelerin çalışacağı potansiyel olarak patlayıcı ortamların farklı türlerine bağlı olarak, yönetmelik üç makro gruba ayrılmıştır:

Grup I – Maden ocakları, taş ocakları ve maden işleme tesisleri için donatım

Grup II – Yeraltı inşaatı hariç, gaza maruz kalan alanlarda kullanım için teçhizat

Grup III – Yeraltı inşaatı hariç, tehlikeli alanlarda kullanım için teçhizat

Her grup içinde, üç seviye patlama koruması (A, B, C) ve ayrıca altı yangın koruma seviyesi tanımlar .

Tüm EAC sertifikaları arasında, Rus EX Sertifikası şüphesiz en pahalı olanlardan biridir ve büyük ölçüde üreticinin tesislerinde sıklıkla bir denetim gerektirdiğinden, alınması daha uzun sürebilir . Burada AB ATEX sertifikasının gerekli olduğu belirtilmelidir.

5 yıl geçerli olan Rus ATEX Sertifikası alındıktan sonra burada gösterilen EX logolarından biri ürün etiketine EAC logosunun yanına eklenmelidir .

Devlet Kaydı (State Registration Certificate)

Devlet Kaydı (Свидетельство о государственной регистрации продукции, kısaltılmış СГР/SGR) , Avrasya Birliği çerçevesinde belirli bir ürün listesi için gerekli olan bir epidemiyolojik sağlık sertifikasıdır . EAC düzenlemeleri tarafından kolaylaştırıcı bir önlem olarak tanıtılmıştır ve bu nedenle EAC işaretine yol açan üç belgeden biridir .

Geçmişte bu ürünler GOST Sertifikasının yanı sıra Epidemiyolojik Sertifikaya da tabiydi. Bu günlerde, bunları Birlik genelinde pazarlamak için, Avrasya Birliği’nin beş ülkesinden herhangi birinde Devlet Kaydını almanız yeterlidir. EAC düzenlemelerinin getirilmesinin ilk sonucu, özellikle GOST düzenlemelerinin temel parçalarından biri olan Epidemiyolojik Sertifikaya olan ihtiyacı ortadan kaldırmak oldu. Devlet Kaydı Sertifikasının tescil süresi sınırsızdır.

Devlet Sicilinin diğer üç özelliğini vurgulamak gerekirse

– Testler bakanlık tipi laboratuvarlarda yapılmaktadır . Kamu kurumunun testleri mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde işlemesini ve gerçekleştirmesini sağlamak için ilgili tüm prosedürlere dikkat ediyoruz.

– Üreticinin tesislerinin denetimini içermez .

– Farklı sertifikasyon şemalarını dikkate almaz .

Devlet Tescilini alma prosedürü oldukça ayrıntılıdır ve Rusça’ya çevrilmiş birkaç belgenin teslimini ve ayrıca ürün markasının tescilini içerir. Nihai sonuç, şu başlığa sahip bir belgedir:

Share

WhatsApp İletişim