ITB olarak diğer güçlü olduğumuz alanda diğer ülke süreçlerinde istenilen özel sertifikalandırmalar ve belgelerdir. Bunların başında 2007/46 E İşaretleme Araç Tip Onayı, Diğer VOC ( Verification of Conformity ) Süreçleri olan SASO Sertifikası, Saber Program Sertifikalandırması (Suudi Arabistan), Nijerya Soncap Sertifikası, Kenya PVOC Sertifikası, Cezayir ve Irak kontratları, CCC Çin Sertifika Programı, CARB Sertifikası gelmektedir.

2007/46 E İşaretleme ( Araç Tip Onayı )

E işareti, ECE uygunluk işareti şeklinde de adlandırılmakla ile birlikte, onaylanmış kompenentler dahilinde motorlu taşıtların Avrupa Birliği kapsamında kara yollarında taşıması gereken şartları sağladığını belirten işaretleme ve sertifikalandırma çalışmasıdır. E Belgesi, motorlu araçlar ve römorkların aksamı, sistemi yada ayrı teknik üniteleri ile ilgili AB, BM/AEK ve TR yasaları kapsamında kabul görmüş yönetmeliklere uygun olduğunu belirtir.

E işaretinin sembolü bir daire içerisinde büyük E harfi ve sağ tarafında daha küçük olarak ülke kodunu belirten rakam bulunmaktadır. Sağ taraftaki rakam ECE test işareti düzenleme kontrol numarası ile alakalı ülkelerin tahsis edilmiş kod numaralarını ifade etmektedir. Örneğin bir ürünün yan tarafında bulunan E1 işareti Almanya menşeli ürün E belgesine sahip olduğunu gösterir.

E işaretlemesi aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerle alakalı (Avrupa ekonomik topluluğu, birleşmiş milletler) tarafından direktiflere ve Regülâsyonlara uygun yapıda olduğunu gösterir.

AB direktifleri temel alınarak Avrupa Komisyonu tarafından üye ülkelerin motorlu taşıt, teknik parça ve sistemlerine uygulamasını şart koştuğu bir güvenlik sertifikası dır. Test Laboratuvarları Avrupa Birliği üyesi ülkenin bir teknik servis yetkisi olan organizasyonu olmalıdır. E işareti düzenleyen kuruluş ise Avrupa Birliği üyesi ülkenin devlet ulaştırma sektörüdür. E işareti ile belgelendirilmiş ürünler tüm AB üyesi ülkeler tarafından tanInmaktadır. E-işareti, araç hava pompası, araç mesaj/alttan ısıtma minderleri, araç fanları, araç su ısıtıcıları, araç şarj cihazı, araç lambası/flaşörü,araç temizleyicileri, araç enerji ekipmanları gibi teknik ürünler ile hareket eden tertibatlar da zorunludur.

SASO Sertifikası

Suudi Arabistan tarafından ithal edilen ürünlerinin SASO standart gerekliliklerine uygunluğunu göstermek için, ithalatçılar SASO’nun onay verdiği bir gözetim kuruluşunca verilmiş olan bir SASO Belgesi temin etmelidirler. SASO Belgesi yükleme öncesi gözetim programına tabi ürünlerde her bir sevkiyat için ihracatçı tarafından alınmaktadır.

ASO Belgelendirme Başvuru İçin

  • Başvuru Formu,
  • Fatura/Invoice,
  • Ürün ve Üretici Kalite Belgeleri,
  • Test Raporları,

Başvuru Formunda ve Dokümanlarda; Üretim Tarihi, Sevkiyat Yöntemi ve Sevkiyat Tarihi, Varış Limanı, Ürün Miktarı, Fatura Tutarı, Üretim Yeri, İthalatçı ve İhracatçı Adresi, Ürün Tanımı (Model, Marka, Tasarım, vb.) yazılmalıdır.

Başvuru evraklarının değerlendirilmesinin akabinde sonra gözetim gerçekleştirilmektedir. Sonrasında yüklemenize istinaden Final Fatura/Invoice talep ederek SASO Belgesi yayınlanmaktadır.

Saber Program Sertifikalandırması (Suudi Arabistan)

Saber Platformu, S.Arabistan kalite kurumu SASO tarafından 01.01.2019 tarihinde zorunlu hale getirilmiş ithalata konu ürünlerin uygunluğunun kayıt altına alındığı hükümet sertifikasyon platformudur. Sertifikasyon süreci ürünlerin Saber platformuna kayıt ettirilmesine istinaden 3 aşamadan oluşmaktadır.

1- Fabrika Denetimi: Ürünlerin GTIP kodlarına göre Fabrika Denetiminin gerekip gerekmediğine karar verilmektedir. Fabrika Denetimi gereken ürünler için ise denetim yılda sadece 1 defa yapılmaktadır.

2- PCoC (Product Certificate): S.Arabistan’daki her bir alıcınız için ayrı ayrı çıkarılması gerekmektedir. Belge 1 yıl süre ile geçerli olacak olup, belgenin kapsamında ihracatını yapacak olduğunuz ürünlerin bilgileri yer almaktadır.

3- Sevkiyat Sertifikası (Shipment Certificate): Sevkiyatın tamamlanmasının ardından Ticari Fatura (Commercial Invoice) iletilmesine istinaden herbir sevkiyatta ayrı ayrı yayımlanmaktadır.

Nijerya Soncap Sertifikası

Programın amacı düşük ve güvensiz ürünlerin Nijerya’ya girmesini önlemek ve Nijerya Standartlar kurumu (SON) gereksinimlerine, teknik gerekliliklerine gore urun ihracatını kontrol etmektedir.Nijerya Uygunluk Değerlendirmesi Programı (SONCAP) Standartları Kuruluşu’na karşı urunlerinizi test edebilir ve doğrulayabiliriz. Nihayi sertifikanın adı SONCAP tır.

Kenya PVOC Sertifikası

Kenya Kalite kurumu KEBS tarafından yürürlüge sokulan PVOC programı 18 Ocak 2012 yılında baslamıs olup firmamız tarafından ihracat oncesi sertifika saglanabilmektedir Temel Özellikler Kenya’ya ithal edilen mallar bir Uygunluk Sertifikası (CoC) gerektirir. CoC, her sevkıyat için zorunlu bir belgedir. Kenya PVoC programı, ihtacatı yapılacak olan ürünlerin kalite gereksinimlerini karşılamasını sağlar, uluslararası ticareti kontol altına alır, gümrükte gecikmelerden kaçınır ve uyumsuz ürünleri ithalatına engel olarak oluşabilecek kayıpları azaltır. Uzun yillar süren uygunluk değerlendirme programlarını yöneten firmamız, ihracatçılarda gönderilerin Kenya’nın gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak için verimli ve kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Cezayir

ConfoAlgeria’nın Kalite Sertifikasının doğrulanması, malların zorunlu güvenlik, kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşılamasını, uluslararası ticareti etkinleştirmesini, gümrükteki gecikmeleri önlemesini ve uygun olmayan ürünlerin ithalatından doğacak potansiyel kayıpları azaltıyor. Cezayire ihracatı gerçeklşeşecek olan ürünler için Urun uygunluk sertifikası ( COC ) yayınlıyoruz.: Uzun yıllardır dünyadaki uygunluk değerlendirme programlarını yöneten tecrübelerimiz ile ihracatçınıza, gönderilerinizin Cezayir’in gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak için etkili ve kapsamlı çözümler sunuyoruz.

Irak

Program New Standard Company kalite kurumu tarafından başlatılmış olup, belirlenen ürünlerin ülkeye giriş yapmadan önce belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını denetlemek amacıyla ile yürürlüğe sokulmuştur.

CCC (Çin Zorunlu Setifikasyonu / China Compulsory Certification) Sertifikası

Avrupa CE sistemine benzeyen ürün kalite standardizasyonu için kullanılmasına rağmen önemli farklılıklar mevcuttur.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ürünlerin pazara girebilmesi için CCC Sertifikası hem yerli hem de ithal ürünler için alınması zorunludur.

CCC sertifikası kapsamında 150’den fazla ürün bulunmaktadır.

Bu sertifika kapsamındaki ürünlerin bazıları; Elektrik telleri ve kabloları-Devreleri, Montaj koruyucu ve bağlantı cihazları için Anahtarları, Alçak gerilim Elektrik Aparatı, Küçük Güç motorlar, Elektrikli aletler, Kaynak makineleri, Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri, Ses ve video cihazı, Bilgi teknolojisi cihazları, Aydınlatma aparatları, Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları, Motorlu araçlar ve Güvenlik parçaları, Motorlu araç lastikleri, Emniyet Camları, Tarım Makineleri, Lateks Ürünleri, Tıbbi Cihazlar, Yangın Söndürme Ekipmanları vb. gibi çoğu elektrikli ürünleri içermektedir.

  • CCC işareti CNCA (Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi) tarafından onaylanan sertifikasyon kuruluşları tarafından verilebilir.
  • CQC(Çin Kalite Belgelendirme Merkezi), tarım makineleri, yangın söndürme ekipmanları ve Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) sistemleri dışındaki CCC ürünlerinin çoğunu kapsar.
  • CCAP(Otomotiv Ürünleri Çin Sertifikasyon Merkezi), otomotiv parçaları kapsar.

CARB Sertifikası

California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) “Kompozit Ahşap Ürünlerden Formaldehit Emisyonlarını Azaltmak için Havadaki Toksik Kontrol Tedbirini” (“ATCM”) kabul ettiğinde, formaldehit emisyon standartlarına uyum her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. CARB Faz-2 standartları kompozit ahşap ürünlerinde formaldehit emisyononlarını düşürmek için yapılmıştır.

CARB Sertifikası için yapılan işlemler aşağıdaki gibidir;

Ahşap panel ve mamul ürünler üzerinde formaldehit emisyon testi

Kalite Kontrol Limitlerini Belirleme

Nitelikli fabrika personeli

Kalite kontrol kılavuzlarının gözden geçirilmesi

Fabrika Denetimleri

Üreticiler ve imalatçılar için etiket incelemesi

26 Nisan 2007’de, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB), kompozit ahşap ürünlerden gelen formaldehit emisyonlarını azaltmayı hedefleyen Havadan Zehirli Kontrol Tedbirini (ATCM) onaylamıştır.

ATCM panel üreticilerine, distribütörlerine, ithalatçılarına, imalatçılarına ve perakendecilere farklı roller ve yükümlülükler getirir.

ATCM düzenlemesi, iki emisyon standardı aşamasından oluşur ve üretim kalitesi yönetimi ve formaldehit emisyon standardı uygunluğu hakkında iyi bir dokümantasyon kontrolü gerektirir.

HWPW-VC, HWPWCC, PB, MDF veya ince MDF içeren 1. ve 2. aşamadan önce üretilen mamul ürünler, geçerli tarihlerden sonra belirtilen süreler için satışa sunulabilir, tedarik edilebilir, satılabilir.

ATCM, CARB veya yerel hava bölgesi personeli tarafından uygulanacaktır. Yürütme faaliyetleri tesis denetimlerini, kayıtların denetlenmesini ve uyumluluk testi için numunelerin güvence altına alınmasını içerir.

WhatsApp İletişim